the realization of that as a woman

Weer een beleving

weer een gedachte.

Weer een besef

weer een moment.

Om dit alles mee te maken als vrouw.